HotDive.com
Polski English Français Deutsch Italiano Español 
Podwodne cyrkulacje
Author: Tom Stolarski, 26-05-2009
Poland

Mieszanie wody  tzw. miksja polega na zmianie gęstości wody pod wpływem czynników atmosferycznych. Cyrkulacja wody  może obejmować cały zbiornik (holomiksja od gr. holos cały) lub jego część (meromiksja od gr. meros część).

Wówczas to temperatura wody zniża się w stronę od powierzchni zwierciadła wody do jego dna i wytwarza trzy warstwy:

 

 

 

 • epilimnion to warstwa górna, która znajduje się pod wpływem wiatru i jest w związku z tym mieszana, posiada dość wyrównaną temperaturę.
 • druga warstwa to metalimnion - jest to warstwa przejściowa, znajduje się w niej termoklina
 • ostatnia warstwa to hipolimnion, czyli warstwa dolna

 

 

Gdy nastają chłody, w okresie cyrkulacji jesiennej, temperatura spada , następuje gwałtowne mieszanie się wód w całym zbiorniku. Dochodzi wówczas do  natlenienia głębokich warstw wody . Z kolei podczas cyrkulacji wiosennej ocieplające się powierzchniowe wody, nagrzewają się do temperatury +4oC, opadając na dno.

W jeziorach strefy umiarkowanej cyrkulacja całkowita jesienią i wiosną powoduje wyrównanie termiczne całego zbiornika. Proces ten nosi nazwę holotermii

 

 

Pod względem częstotliwości cyrkulacji wyróżniamy 6 kategorii jezior:

 1. Jeziora dimiktyczne: dwa razy w ciągu roku występuje pełne mieszanie wód. Wiele z naszych jezior należy do tej grupy.
 2. Jeziora monomiktyczne: raz w roku występuje pełna cyrkulacja:
  • jeziora zimne (subpolarne, polarne) - w lecie
  • jeziora ciepłe (tropilakne, subtropikalne) - zimą
 3. Jeziora polimiktyczne: wielokrotna cyrkulacja wód w ciągu roku, często bez okresów stagnacji. Należą tu jeziora wysokogórskie i niektóre z jezior tropikalnych.
 4. Jeziora oligomiktyczne: zbiorniki ze sporadyczną cyrkulacją wód, lub ze stałą ale bardzo wolną cyrkulacją. Są to jeziora ustabilizowane termicznie jak większość jezior strefy tropikalnej o niewielkiej powierzchni i znacznej głębokości.
 5. Jeziora meromiktyczne: jeziora bez cyrkulacji wód, ze stałym uwarstwieniem. Zwykle są to zbiorniki słonawe, ze zróżnicowaniem chemicznym wód epilimnionu i hipolimnionu.