HotDive.com
Polski English Français Deutsch Italiano Español 
Sposób na dekompresję
Author: Tom Stolarski, 21-06-2009

Tabele dekompresyjne  pozwalają nurkowi zaplanować dla danego profilu nurkowania i mieszanki oddechowej właściwej dekompresji, która pozwoli na uniknięcie choroby dekompresyjnej.

 Najczęściej przyjmują, że profil nurkowania jest prostokątny. Oznacza to, że nurek na początku nurkowania opuszcza się natychmiast na maksymalną głębokość i zostaje na niej aż do wynurzenia.  Istnieją także bardziej skomplikowane wersje tabel, które  uwzględniają nurkowania wielopoziomowe,  a także nurkowania przeprowadzane w innych warunkach np. w górach i nurkowania dekompresyjne.

 

Najpopularniejszymi tabelami nurkowymi są:

  • tabele Buehlmann/Hahn, używane powszechnie np. w organizacji CMAS
  • tabele PADI w postaci tabel RDP oraz koła, RDP Whell (umożliwia nurkowanie wielopoziomowe)
  • tabele US NAVY (jako że dane amerykańskich organizacji rządowych, w tym armii, poza projektami tajnymi są ogólnie dostępne i darmowe, były one pierwszymi tabelami używanymi przez nurków amatorów)
  • tabele BSAC 88 ( nitroxowe)


 

 

Ponadto występują także :

  • Komputery nurkowe – które są obecnie najpopularniejsze i zdecydowanie prostsze od tabel, monitorują cały czas nurkowania i wyliczają na bieżąco rzeczywisty profil nurkowania.
  • tabele generowane przez oprogramowanie dekompresyjne, tzw. plannery, odpowiadające zaplanowanemu przez nurka określonemu planowi nurkowania i mieszanki oddechowej.
  • „Deco On Thy Fly", czyli metoda GUE na szybkie określenie potrzebnego profilu dekompresji bez użycia tablic lub komputerów.