HotDive.com
Polski English Français Deutsch Italiano Español 
Nicos Raftis - Podręcznik mieszania gazów
Author: Wielki Błękit, 26-10-2009
Poland
Publishing house: Wielki Błękit sp. z o.o.

Zrobienie drinka, to prawdziwa sztuka – bo nie wystarczy przecież wlać do szklanki wódki z colą. Tu trzeba talentu, finezji i oczywiście dobrze zaopatrzonego baru. Przed każdym gas-blenderem stoi jeszcze trudniejsze zadanie, ponieważ od jego „drinka” czyli mieszanki oddechowej jaką wytworzy, zależy życie i zdrowie płetwonurków. „Podręcznik mieszania gazów” (oryg. „The Technical Guide to Gas Blending”, wyd. Best Publishing Company, USA) wypełnił lukę jaką pozostawiły inne podręczniki dotyczące mieszania gazów.
Autor książki Nicos Raftis ukończył studia na kierunku technicznej inżynierii (Manufacturing Engineering) na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii. Po magisterium, Raftis specja¬lizował się w mechanice cieczy i termodynamice. Pracował jako konsultant dla wielu przedsię¬biorstw jak Dowty Aerospace Seals, Marshall Specialist Vehicles, Allied Signal Turbochargers, Tudor Webasto, Emerson Electric, NS Research Ltd.
Jest członkiem zrzeszenia inżynierów elektryków (Institution of Electric Enginering), APICS (American Production and Inventory Control Society), członkiem Cambridge Com¬monwealth Trust oraz akredytowanym konsultantem przy Cypryjskim Instytucie Technolo¬gicznym (The Cyprus Institute of Technology)
Nicos Raftis przyczynił się do rozwoju automatycznych systemów mieszalniczych gazów jak również wysoko wydajnych układów filtracyjnych, jest instruktorem mieszania gazów, publikuje w profesjonalnych czasopismach zajmujących się tematyką nurkowania i często wykłada na międzynarodowych konferencjach poświęconych technice nurkowania.
Rola specjalisty d.s. mieszania gazów jest złożona i różnorodna. Dobre zrozumienie tech¬nik mieszania gazów i kwestie konstrukcji stacji napełnień powietrzem jest bardzo ważne dla zawodowego sukcesu i korzyści płynących z nurkowania. Książkę napisano z myślą o wyczerpującym podręczniku i instruktażu. Materiał w niektórych rozdziałach wykracza daleko poza materiał, który przeciętny mieszacz gazów byłby w stanie opanować. Książka jest nowatorskim przewodnikiem dla pracowników mieszających gazy, techników i instruktorów. Należy go używać jako instruktaż, podręcznik lub plan działania.
Publikacja podzielona jest na rozdziały obejmujące następujące zagadnienia: wstęp, zakładanie stacji mieszania gazów, wytwarzanie czystego powietrza, rury, węże połączeniowe, zawory i armatura montażowa, system zachowania czystości, planowanie logistyczne, fizyka mieszania ciśnień cząstkowych, procedury mieszania i obliczenia, analiza gazów, mieszanki trójskładnikowe, analiza błędów, rozważania wdrożeniowe, tryb awaryjny i analiza błędów (FMEA), popularne błędne podejścia. W końcowej części książki zamieszczono dodatki dotyczące: hydrometrii, systemu PSA, ciekłego tlenu, analizy gazów za pomocą technologii paramagnetycznej, tablicy przeliczeń jednostek ciśnienia, tablicy mieszań dla nitroxu, oprogramowania dla sporządzania mieszanin gazów, kompresorów stosowanych w technice nurkowania. Dodatkowo zaprezentowano polski wynalazek autorstwa doświadczonego nurka i fizyka Wiesława Kantora – komputer blenderski z analizatorem tlenowo-helowym TBC-250.
Treść książki uzupełniona jest przejrzystymi rysunkami, schematami i zdjęciami. Autor z naukowym podejściem tłumaczy nam każdy temat od podstawowych zasad. Planowanie jest bardzo ważną kwestią w mieszaniu gazów, "Podręcznik mieszania gazów" jasno i przejrzyście tłumaczy nam wszelkie kwestie związanie z planowaniem. Prosty poradnik dla blenderów – ci bardziej doświadczeni będą zdziwieni, jak wiele można się nauczyć z jednej książki.

Dane techniczne:

Tytuł: Podręcznik mieszania gazów
Autor: Nicos Raftis
EAN: 9788361217169
ISBN: 978-83-61217-16-9
Ilość stron: 124
Format: A5
Okładka: miękka
Cena detaliczna: 34,90 zł


Nawet 30% zawartości tej książki możesz obejrzeć w programie Google Książki pod adresem - http://books.google.pl/books?printsec=frontcover&id=hbKCKnShf6wC#v=onepage&q=&f=false

 

(www.wielkiblekit.com)