HotDive.com
Polski English Français Deutsch Italiano Español 
Analizator tlenowy
Author: Tom Stolarski, 03-12-2009
Poland

Analizatory tlenowe  od lat powszechnie wykorzystywane są zarówno w medycynie jak  i nurkowaniu. Mogą służyć do ciągłego lub czasowego monitoringu tlenu w danym pomieszczeniu lub systemie nurkowym. Analizatory tlenowe lub inaczej mierniki zawartości tlenu, mierzą zawartość O2 (PPO2) w powietrzu i pokazują ją w procentach na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu. Sercem analizatora jest sensor i element elektroniczny. Sensor powoduje powstanie zmiennych napięciowo sygnałów elektrycznych w zależności od stężenia O2 w powietrzu a następnie przesyła je do pomiarowego układu elektronicznego, który zamienia sygnał elektryczny na wyświetlany wynik na monitorze.

Najprostszym przykładem wykorzystania analizatorów w nurkowaniu jest pomiar zawartości O2 w butli z nitroxem lub trimixem przed nurkowaniem. Analizę dokonuje się zbliżając na kilka sekund czujnik do odkręconego zaworu przy butli i odczytując wynik na wyświetlaczu. Zawór należy odkręcić w niewielkim stopniu utrzymując stały przepływ ok.2-4 l/min i pamiętając aby wypływająca mieszanka pod ciśnieniem ( i inne śmieci z butli) nie uszkodziły delikatnej katody wewnątrz czujnika.

Innym rozwiązaniem jest dodatkowy plastikowy trójnik zakładany na zawór lub wkręcany do zaworu butli (DIN), do którego dopiero podłącza się( kątowo) czujnik lub specjalny restryktor przepływu gwarantujący niezmienny przepływ bez względu na ciśnienie gazu w butli. Analizę dokonuje się kilkukrotnie (np.2x) obliczając średnią z pomiarów.

Pełny komplet do precyzyjnego pomiaru zawartości tlenu w mieszaninach oddechowych to funkcjonalny zestaw . W skład którego najczęściej wchodzi:

  1. Analizator tlenowy
  2. przewód
  3. sensor
  4. komplet zapasowych oringów
  5. korek zabezpieczający sensor przed wietrzeniem
  6. redukcja
  7. komplet kluczy
  8. Mosiężny duży restryktor.
  9. Pudełko

Wymiana sensora nie wymaga rozkręcania obudowy , istnieje możliwość podpinania różnych sensorów do tego samego analizatora.

Przed analizą zawsze trzeba dokonać kalibracji analizatora najlepiej na butli,  w której znajduje się 100% O2 lub gdy takiej w warunkach polowych nie posiadamy kalibrujemy przyjmując że w powietrzu atmosferycznym na poziomie morza jest 20.9% O2. Analizatory są delikatnymi urządzeniami i trzeba je chronić przed wilgocią, niską i wysoką temp. i wstrząsami. Natomiast same czujniki gdy nie pracują dobrze jest odłączyć od analizatora i zabezpieczyć specjalnym korkiem wtedy ich żywotność może dojść nawet do 36 miesięcy