HotDive.com
Polski English Français Deutsch Italiano Español 
Kurs Specjalistyczny ARCHEOLOGII PODWODNEJ
Author: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego , 26-10-2010
Poland

Kurs Specjalistyczny ARCHEOLOGII PODWODNEJ

Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

zaprasza ABSOLWENTÓW wszystkich kierunków studiów

do wzięcia udziału w rocznym

Kursie Specjalistycznym ARCHEOLOGII PODWODNEJ

 

 

 

Podstawowe warunki uczestnictwa to:

 

- dyplom licencjata lub magistra archeologii lub dyplom innego kierunku studiów.

 

- niezbędnym warunkiem zakwalifikowania jest posiadanie stopnia nurkowego uprawniającego do samodzielnego nurkowania – CMAS P2; PADI - RESCUE (oraz równoważne stopnie innych organizacji) lub deklaracja ukończenia kursu przed wyjazdem na praktyki podwodne na wymagany stopień.

 

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów zarówno w dziedzinie archeologii jak i nurkowania. Do współpracy zaprosiliśmy Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, Instytut Oceanografii UG, Muzeum Nurkowania, Warszawski Klub Płetwonurków oraz inne osoby związane z dokumentacją archeologiczną i pracami podwodnymi.

 

Kurs realizowany jest w ramach projektu „Archeologia podwodna - rozszerzenie

i wzbogacenie oferty edukacyjnej uczelni i potencjału kadr Instytutu Archeologii UW.
Projekt realizowany jest w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI -EFS
Priorytet IV. Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu gospodarki opartej na wiedzy.

 

Udział w kursie jest BEZPŁATNY

Początek zajęć: luty 2011 r
Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS

 

POCZĄTEK REKRUTACJI 15.10.2010

 

ZAPRASZAMY

Kierownik projektu:

Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

Tel kom. 0 502 219 126

radoslaw.szczypiorski@gmail.com

Promocja i rekrutacja

Agata Trzop-Szczypiorska

Tel. kom. 0508 268 931

archeologiapodwodna@gmail.com