HotDive.com
Polski English Français Deutsch Italiano Español 
Zniszczenie niebezpiecznych obiektów w Zatoce Pomorskiej
Author: kpt. mar. Jacek Kwiatkowski,www.wojsko-polskie.pl, 15-07-2011
Poland

9 lipca 2011 r. Marynarka Wojenna przeprowadziła operację podjęcia i zniszczenia dwóch niebezpiecznych obiektów zalegających na dnie Zatoki Pomorskiej. Była to mina morska oraz bomba burząca z okresu II wojny światowej. W akcji uczestniczyły dwa trałowce oraz Grupa Nurków Minerów Marynarki Wojennej.

Na obiekty natrafiono podczas prac związanych z budową gazoportu w Świnoujściu. Marynarka Wojenna otrzymała zgłoszenie 5 lipca. W środę, 6 lipca, Grupa Nurków Minerów Marynarki Wojennej z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu rozpoczęła prace związane z rozpoznaniem obiektów. Podwodna ekspertyza wykazała, że jeden z nich to mina morska produkcji angielskiej typu MARK VI. Całkowita masa ładunku wypełniającego minę to około 425 kg. Drugi z rozpoznanych obiektów to amerykańska bomba burząca AN - M65. Bomby tego typu posiadają ok. 270 kg materiału wybuchowego. Oba obiekty zalegały na głębokości 8 metrów w odległości około 100 metrów od falochronu osłonowego świnoujskiego gazoportu.

W wyniku ekspertyzy podjęto decyzję o wydobyciu obiektów na powierzchnię oraz o transporcie i ich neutralizacji na poligonie morskim na Zatoce Pomorskiej. Załogi trałowców ORP „GOPŁO" i ORP „GARDNO" oraz Grupa Nurków Minerów MW przystąpiły do akcji wcześnie rano w sobotę, 9 lipca.

Jako pierwsza została wydobyta mina morska typu MARK VI. Nurkowie - minerzy Marynarki Wojennej, po zejściu pod wodę, zamontowali do miny stalowe liny. Pozwoliły one wydobyć obiekt z toni wodnej. Przy pomocy dźwigu okrętowego mina została umieszczona na rufie trałowca ORP „GOPŁO". W analogiczny sposób, na pokład ORP „GARDNO" wydobyto bombę burzącą.

Po wydobyciu obiektów okręty przeszły na poligon morski, 19 mil morskich na północ od portu Świnoujście. Następnie opuszczono obiekty do wody. Nurkowie - minerzy zamontowali na nich ładunki wybuchowe, kolejno na każdy z obiektów. Detonacja ładunków odbyła się z powierzchni wody, przy użyciu specjalnego lontu. Po detonacji, marynarze dokonali sprawdzenia czy obiekty nie stanowią już zagrożenia. W wyniku rekonesansu stwierdzono ich zneutralizowanie.

Akcja trwała od godziny 03:00 do godziny 11:30. Działania Marynarki Wojennej przeprowadzono we współpracy z Urzędem Morskim w Szczecinie, Kapitanatem Portu w Świnoujściu, Strażą Graniczną oraz Policją. Ze względu na potencjalny promień rażenia współpracowano także ze służbami niemieckimi.

Okręty obrony przeciwminowej Marynarki Wojennej (trałowce i niszczyciele min) oraz grupy nurków minerów MW to jednostki wyspecjalizowane do prowadzenia operacji poszukiwania, wykrywania i niszczenia niebezpiecznych obiektów zalegających w toni wodnej. W przypadku obecności na dnie Bałtyku różnego rodzaju niebezpiecznych obiektów, to właśnie te jednostki kierowane są do akcji ich unieszkodliwiania. Grupy nurków minerów i saperzy MW interweniują również w strefie brzegowej, a nawet w głębi lądu. Rocznie, takich interwencji jest ponad 100.

Siły przeciwminowe Marynarki Wojennej uczestniczą także w działaniach międzynarodowych, m.in. w likwidacji obiektów z II wojny światowej zalegających u wybrzeży Litwy, Łotwy i Estonii w ramach operacji „Open Spirit" oraz operują w składzie elitarnych sił obrony przeciwminowej NATO. 

 

źródło: www.wojsko-polskie.pl