HotDive.com
Polski English Français Deutsch Italiano Español 

 

Regulamin portalu HotDive (z dnia 07.07.2007r., ze zmianami z dnia 17.11.2007)

 

1. Użytkownicy

1.1. Rejestracja

Rejestracja w portalu HotDive jest dobrowolna i bezpłatna, a do jej poprawnego ukończenia konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz konta e-mail służące m.in. do komunikacji między użytkownikiem, a administratorami strony. Istnieje możliwość ukrycia swoich publicznych danych osobowych w ustawieniach profilu. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów wewnętrznych portalu HotDive oraz na publiczne udostępnianie swoich danych osobowych w Katalogu HotDive. HotDive informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

1.2. Usunięcie

W przypadku naruszenia zasad określonych niniejszym Regulaminem lub naruszeniem ogólnie panującej netykiety administrator ma prawo usunąć użytkownika z portalu bez wcześniejszego powiadomienia.

1.3. Rezygnacja

Rezygnację należy zgłosić pod adresem admin@hotdive.com

2. Miejsca nurkowe i obszary nurkowe

Użytkownik oświadcza, że obszary nurkowe oraz miejsca nurkowe są mu znane i dodawane są przez niego w oparciu jego wiedzę o danym obszarze/miejscu nurkowym.

Podanie nieprawidłowych informacji spowoduje usunięcie obszaru/miejsca nurkowego z bazy danych oraz wyciągnięcie konsekwencji wobec użytkownika.

3. Centra nurkowe

  • Dodawanie centrum nurkowego do bazy jest bezpłatne do odwołania.

  • Umieszczenie danych o centrum nurkowym może dotyczyć wyłącznie firm związanych z tematyką nurkową.

  • Centra nurkowe mogą być dodawane do bazy danych przez zarejestrowanych użytkowników. W przypadku chęci przekazania praw do edycji danych dodanego centrum nurkowego, należy skontaktować się z Administratorem. W sytuacji umieszczenia w bazie nieistniejącego centrum nurkowego lub umieszczenie informacji o działalności niezwiązanej z tematyką nurkową, administrator ma prawo do natychmiastowego usunięcia takiego wpisu z bazy, bez podania przyczyny, oraz do zablokowania użytkownika, który wprowadził niedozwolone informacje.

  • Poza dodawaniem centrów nurkowych użytkownik nie ma prawa umieszczania innych informacji reklamowych w innych miejscach strony (komentarze, fora dyskusyjne).

4. Galeria

Umieszczając zdjęcia w galerii, użytkownik oświadcza że jest ich autorem i posiada do nich niczym nieograniczone prawa autorskie. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich administratorzy będą zmuszeni wyciągnąć konsekwencje (również prawne) wobec użytkownika.

5. Forum

5.1. Zabranione jest publikowanie na Forum treści ściśle komercyjnych, np. reklam, komunikatów PR. 

5.2. Wypowiedzi publikowane przez Użytkowników na Forum:

5.2.1.Nie mogą wzywać do popełnienia przestępstw, być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, ani propagować przemocy.

5.2.2.Nie mogą być sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, związane z pornografią, używkami, wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc. oraz zawierać treści faszystowskie, wulgarne, propagować przemoc, obrażać uczucia religijne, naruszać prawa innych osób itp.

5.2.3.Nie mogą zawierać treści obscenicznych i obraźliwych, naruszać zasad Netykiety.

5.3. Należy starannie i precyzyjnie formułować nazwy i tematy Forum, zachowując zasady pisowni języka, w którym się wypowiada.

5.4. Użytkownicy nie powinni krytykować i / lub wyśmiewać innych z powodu prostych według niego zapytań i / lub odpowiedzi. Takie zachowanie jest nie tylko niegrzeczne wobec autora, jak również niepotrzebnie zaśmieca wątek.

5.5. Zakaz powielania nazwy czy tematu Forum w danym języku.

5.6. Posty należy pisać poprawnie, zachowując zasady pisowni danego języka.

5.7. Posty powinny być umieszczane we właściwych tematach forum.

5.8. Wypowiedzi nie mogą być dublowane bądź powtarzane w różnych miejscach

5.9. Zakaz zbędnych dyskusji i pisania postów nic nie wnoszących do tematu.

5.10. Niedopuszczalne jest żądanie przesłania odpowiedzi na e-mail / komunikator, jeśli problem został przedstawiony publicznie na Forum.

5.11. Na forum obowiązuje bezwzględny zakaz publikacji korespondencji otrzymanej w postaci prywatnych wiadomości lub na e-mail oraz rozmów przez komunikator bez zgody zainteresowanych stron.

5.12. W sprawach porządkowych ostateczną decyzję podejmuje Administrator.

5.13. Portal HotDive nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na Forum.

5.14. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec portalu HotDive i osób trzecich za zamieszczenie na Forum wypowiedzi naruszającej zasady regulaminu

5.15. Portal HotDive zastrzega sobie prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i usuwania z Forum wypowiedzi, które nie spełniają warunków określonych Regulaminem.

6. Komentarze

Wszystkie możliwe postanowienia Forum dotyczą także Komentarzy

7. Reklamy

W chwili obecnej nie ma możliwości umieszczania płatnych reklam na stronach portalu. Jedynym sposobem na zareklamowanie swojej firmy, zajmującej się tematyką nurkową, jest dodanie centrum nurkowego.

8. Prywatność

8.1. Portal HotDive zobowiązuje się do nieujawniania żadnych danych osobowych użytkownika, na które nie wyraził on zgody w formularzu definiowania swojego profilu.

8.2. W przypadku podejrzenia dokonania przestępstwa portal HotDive może udostępnić dane osobowe oraz korespondencję użytkownika na wyraźne żądanie organów ścigania.

 

9. Postanowienia ogólne

9.1. Portal HotDive zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez Niego podczas rejestracji na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika na stronach Portalu.

9.2. Portal HotDive zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Portalu Użytkownikom, którzy notorycznie naruszać będą postanowienia niniejszego regulaminu.

9.3. Portal HotDive zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

9.4. Portal HotDive może czasowo zawiesić działalność bez podawania przyczyn takiego działania.

9.5. Portal HotDive zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie portalu.

9.6. W sprawach spornych, a nie objętych Regulaminem decyzję podejmuje Administrator Portalu HotDive